Tillväxten inom bilindustrin

15 september, 2020 0 av andreasjohansson

Bilindustrin är en mångmiljardindustri i hela världen och den är en av de mest lukrativa industrierna idag. Det växande antalet konsumenter som kräver mer tekniskt avancerade fordon är en annan anledning till att bilindustrin blomstrar och människor i alla samhällsskikt kan hittas i olika bilföretag över hela världen.

Det har uppskattats att bilindustrin bidrar till två procent av den globala BNP och den årliga försäljningen av bilar i Japan ensam står för cirka 10 procent av landets BNP. Marknadsandelen för asiatiska biltillverkare bil ökar och denna trend förväntas hålla, särskilt i de storskaliga, stora volymkategorierna (bilar och lastbilar). Det innebär att det kommer att finnas många arbetstillfällen tillgängliga för fordonsspecialister på alla nivåer inom näringslivet i framtiden. Bilen har spelat en viktig roll i samhällsutvecklingen och i vårt dagliga liv. Från starten har det blivit en källa till transport, ett fordon för transport av varor och produkter, ett sätt att resa, ett transportsätt för rekreation och fritid, ett effektivt kommunikationsmedel, en informationskälla, ett attraktivt alternativ till att använda konventionella transporter som tåg och bussar.

Bilindustrins tillväxt under de senaste decennierna har varit fenomenal, och den har ansetts vara en av de mest progressiva branscherna när det gäller dess produktionsprocesser. För att kunna vara en framgångsrik entreprenör inom bilindustrin måste du känna till alla och sina aktiviteter i verksamheten, de olika stadierna av dess tillväxt, de olika typerna av tillverkning, de olika aspekterna som är inblandade, konkurrensen och fördelarna med att arbeta i denna bransch. Biltillverkningsprocessen innebär olika faser; den första är utformningen av konstruktionen. Därefter omvandlas konceptet och designen till en detaljerad plan och sedan ritas på en dator. Bilens grafiska design görs enligt vilken hela tillverkningsprocessen startar, med start från konceptualiseringen till färdigställandet av bilen. Efter att konstruktionsfasen är över är nästa steg produktionen av råvarorna och tillverkningen av delar av bilen. Den mest avgörande faktorn är den kvalitetskontroll som måste iakttas i varje steg av processen, från konceptualiseringen till produktionen till förpackningen. Produktionsprocessen av hela bilen är en kombination av manuellt arbete och automatiserad produktion, som kräver båda. Vid tillverkning av komponenter och delar är det mänskliga ingreppet minimalt och maskinen används. Monteringsanläggningar i USA, Europa och Japan är bland de mest utvecklade och tekniskt avancerade i världen, som har en dokumenterad meritlista av excellens.

Tillverkningen av bilarna och lastbilarna är en annan del av tillverkningscykeln, som sker vid bilmonteringsanläggningen. Monteringslinjen producerar en mängd små, medelstora och stora delar storlek bil, allt på en del av den slutliga produkten. Detta görs genom att använda manuellt arbete. De mest grundläggande delarna av produktionen är de karosser, chassi, överföring, drivlina, fjädring, koppling, bromssystem m.m.

Tillverkningsprocessen

När vi talar om konkurrensen i tillverkningsprocessen inom denna bransch finns det två olika kategorier. Det finns bilföretagen eller tillverkarna och reservdelstillverkarna. Den förra tillverkar hela fordonet; medan den senare tillverkar delarna tillverkarna endast de delar som krävs för tillverkning av det kompletta fordonet. Eftersom tillverkningsprocessen är automatiserad, finns det ett stort antal tillverkare som är engagerade i denna bransch; de säljer sina produkter till de olika konsumenterna, och konsumenterna köper dem för att göra dem till sina egna. De tillverkar också de delar som tillverkarna säljer. Dessa tillverkare har egna produktionsenheter på olika platser och använder dessa enheter för att producera de nödvändiga delar som krävs för tillverkning av fordonen. Annat än produktionsenheten finns det många verkstäder där de olika delarna tillverkas. Vissa företag tillverkar endast komponenterna i bilarna och lastbilarna, men andra företag tillverkar alla delar, som krävs för den kompletta produktionen. De större komponenterna som tillverkas av en tillverkare är bland annat motorn, fjädringen, transmissionen, kopplingen, bromsarna och drivlinan. Andra än dessa, det finns många andra komponenter som tillverkas av bilproducenterna.