Jobba med golvslipning i Stockholm?

21 mars, 2021 0 av webmaster

Jobba med golvslipning i Stockholm?

Vad innebär det att jobba med golvslipning i Stockholm? Vilken lön kan förväntas? Arbetstider? Vilka är arbetsuppgifterna?

Offert och proffsutlåtande är första steget

För en kund som önskar boka golvslipning i Stockholm är första steget att kontakta ett par företag inom branschen för att få offert från dem. När hantverkarna är på plats ska de både avgöra om golvet kan slipas, vilken arbetsmetod som bör användas samt rekommenderad ytbehandling.

De som precis börjat jobba inom branschen är sällan de som åker till kunderna för att göra denna bedömning. Det krävs längre erfarenhet och kunskap. Däremot kan nya hantverkare åka och genomföra jobbet i det fall som kunden tackar ja till offerten.

Arbete – Golvslipning och efterbehandling

Arbetet består både av golvslipning och ytbehandling. Slipning sker generellt med specifika slipmaskiner som ”skakar” sig fram över golvet och slipar ned det någon millimeter. Därmed kommer lystern fram igen. Däremot innebär detta även att ytbehandlingen slipas bort vilket betyder att ny ytbehandling behöver ske.

Detta kan exempelvis vara olja, lack eller vax. Även detta kräver sin profession för att det ska appliceras på ett korrekt sätt och skapa det skydd som golvet behöver få.

Lön för att utföra golvslipning i Stockholm?

Vilken lön som en person kan förvänta sig för att utföra golvslipning i Stockholm beror på:

  • Erfarenhet av branschen
  • Efterfrågan på hantverkare inom området
  • Egenföretagare eller anställd?
  • Komplexitet i arbetet

På hantverkarlöner.se anges att medianlönen för en snickare (vilka ofta får uppdrag att slipa golv) är 32 000 kr. Samtidigt anges att över 90 % av alla snickare har en lön över 35 000 kr i Stockholm.

Generellt är lönenivåerna högre i Stockholm. Detta beror både på att priserna generellt är högre och att efterfrågan på kompetenta hantverkare i huvudstaden är större än i många andra städer. Med högre efterfrågan kan även företagen ta ut högre priser från sina kunder. Lägg där till att staden växer kraftigt och att ett stort antal hantverkare är ”låsta” till stora byggprojekt under flera år.

Börja jobba…

Det finns fördjupningskurser (för hantverkare) inom golvslipning och golvvård. Dessa kan exempelvis bokas hos branschföreningar inom branschen. Men det går att komma igång och arbeta med en vanlig snickarutbildning. Många går då som lärling i början för att lära sig yrken samtidigt som ytterligare kompetens skapas.