Ekonomi och näringsliv i symbios

23 november, 2019 0 av andreasjohansson

Vad driver ekonomi framåt?

Kan stat och kommun hjälpa vårt svenska näringsliv att må bättre och frodas, självklart kan den det!

” Mår näringslivet bra – mår Sveriges ekonomi bra. Men även tvärtom. Näringslivet är pulsådern som driver landets ekonomi framåt. Det är även orsaken till att stort fokus behöver ligga på positiva åtgärder för att skapa förutsättningar för företag att etablera sig och växa. Det är allt från lagar från nationellt håll till ansökningsprocesser och annan kommunal hjälp. Genom ändringar av lagar och ett tydligare stöd från kommuner skulle fler företag kunna blomma ut och ge arbetstillfällen. ”

Läs om kommunala insatser!