Åldergräns på internetköp?

28 april, 2019 0 av andreasjohansson

Visste du att när du skall köpa en tjänst eller vara på internet så ingår du ett avtal med det företaget. För att man skall få ingå avtal i Sverige så måste man vara minst arton år fyllda eller ha målsmans godkännande. Om du inte uppfyller dessa krav har du inte rätt att ingå avtal, det innebär att du som målsman har rätt att häva ett köp som gjorts på internet av ditt barn som inte uppfyller kravet dvs fyllt arton år. För att häva ett sådant köp ligger bevisbördan på dig som målsman och du behöver styrka att det inte är du som genomfört transaktionen utan ditt barn…

 

Läs mer om internetshopping!