Månad: november 2019

Vår, omsorg och sociala tjänster

Vilken sektor har flest antal anställda? Det finns många anställda i vårt avlånga land och detta är väldigt tacksamt, men vart jobbar man.. ” Sett över hela Sverige är det flest anställda inom vård, omsorg och sociala tjänster. Det är ca 17 % av befolkningen inom arbetsför ålder som hittas inom denna bransch. I de…

av andreasjohansson 27 november, 2019 0

Revolutionerande uppfinningar

Återvinn för att spara miljön Vi blir alltmer miljömedvetna och detta sätter sin prägel på näringslivet.. ” De uppfinningar som vid något tillfälle inneburit en revolution för industrier och konsumenter kan med dagens insikter vara skadliga eller kräva för mycket i fråga om spill och energi i samband med produktion. Dessa välbeprövade innovationer kan nu…

av andreasjohansson 27 november, 2019 0

Ekonomi och näringsliv i symbios

Vad driver ekonomi framåt? Kan stat och kommun hjälpa vårt svenska näringsliv att må bättre och frodas, självklart kan den det! ” Mår näringslivet bra – mår Sveriges ekonomi bra. Men även tvärtom. Näringslivet är pulsådern som driver landets ekonomi framåt. Det är även orsaken till att stort fokus behöver ligga på positiva åtgärder för…

av andreasjohansson 23 november, 2019 0

Största grenen inom svensk industri

Tillverkning Det svenska näringslivet består av flera olika branscher, däribland tillverkningsindustrin.. ” Tillverkningsindustrin är den största grenen inom svenskt näringsliv. Detta förutsatt att man ser på antal anställda. Inom kategorin finns bland annat Volvo och Scania som bägge ligger på listan över de privata företagen med flest anställda. Inom tillverkningsindustrin hittas även förädlingsindustrin som även…

av andreasjohansson 23 november, 2019 0